Thịt Heo Đông Lạnh Nhập Khẩu

0784216941 0936 687821

Cotlet Seara

Cotlet Seara

Giá: 65.000VNĐ
Cotlet không xương

Cotlet không xương

Giá: 79.000VNĐ
Xương Ống Heo Vion

Xương Ống Heo Vion

Giá: 16.000VNĐ 20.000VNĐ
Sườn Bẹ Seara

Sườn Bẹ Seara

Giá: 86.000VNĐ
Dựng Sau MarCher

Dựng Sau MarCher

Giá: 20.000VNĐ
Dựng sau Vanrooi

Dựng sau Vanrooi

Giá: 25.000VNĐ
Tai Heo Đức

Tai Heo Đức

Giá: 59.000VNĐ
Tim Heo ICP

Tim Heo ICP

Giá: 48.000VNĐ 50.000VNĐ
Ba Rọi Rút Sườn

Ba Rọi Rút Sườn

Giá: 75.000VNĐ 77.000VNĐ
Nạc Vai Seara

Nạc Vai Seara

Giá: 67.000VNĐ 70.000VNĐ
Zalo
UA-211782762-1